Forexte Para Kazanmak Caizmi Günah mı ?

Forexte Para Kazanmak Caizmi Günah mı ?

20/09/2020 0 Yazar: Miraç Unüs

FOReign EXchange’ten kısaltılmış olan Forexin Dinimizdeki Yeri Bu Sistem Nasıldır Doğrumudur Makalemizde Okuyabilirsiniz !

Forex ülkelerin milli para birimleri üzerinde alım satım yapan bir sistemdir Piyasanın ana katılımcıları bankalar ve broker şirketleridir. Broker şirketleri müşterilerinin alım/satım isteklerini yerine getirirler.

Bankalar birbirleriyle özel iletişim ağıyla bağlantıdadırlar.Müşteriler tüm işlemlerini bu bankalar ağı yardımıyla gerçekleştirmektedir.

Buradaki bilgi ile alakalı ağlarından herhangi bir bankanın verdikleri dolar veya euro fiyatını hemen öğrenilebilme imkanına sahipt . Dünyadaki döviz fiyatları serbest piyasa (dalgalı piyasa) kurallarınca talep ile belirlenmektedir, devletler buna serbest piyasa kuralları çerçevesinde nadiren karışırlar. İki bankanın verdikleri parite fiyatları arasında farkın olması halinde teorik olarak ucuz olanı alıp pahalıya satılabilir. Bu durumda piyasadaki ucuzdan alış ve pahalıya satış kısa zaman içinde iki tarafta da fiyatları eşitler. Bu yüzden dünya üzerinde parite fiyatlarında aynı zaman içinde pek değişiklik olmaz. bu piyasada bütün işlemler hayalidir. Olmayan bir dövizin hesaba geçirilmesiyle başlatılan işlem, olmayan dövizlerin takasıyla devam eder. Bu hayali alım satımlardan doğan kâr veya zarar gerçekmiş gibi hesaba geçirilir.

Forexin Dinimizce Mahzurlu Olan Tarafı İse Şöyledir;
-Yatırılan paranın değişiminde farklı para birimleri ile değişimi İslamiyette (Sarf Akdi) Bahsine konu olmaktadır satılmasında bedellerin peşin olması gerektiğinden, bedellerden birinin veresiye olması halinde borç verilmesi yapılan işlemi faize dönüştüreceğinden dolayı oldukça sıkıntılıdır , sadece yatırılan para kadar alım-satım gerçekleştirilmelidir fazlası olamaz . Yani kişi bin dolarlık bir hesabı varsa bundan daha fazlası ile işlem yapamaz elinde ne kadar varsa o miktar nisbetinde ancak . Aksi takdirde bu işlemde faiz endişesi söz konusu olacaktır. Faizin her çeşidi ise dinimizde haramdır. Faiz olduğu şüphesi bulunan her iştende sakınmak Müslümana yakışan harakettir Nitekim Hadiste Efendimiz Buyurmaktadır ; “Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe etmediğini yap.” (Buharî, Büyü 3; Tirmizî, Kıyâme 60.) buyurmaktadır

Bu Forex sisteminin caiz olmaması yani İslam Şeriatın kurallarına göre değerlendirildiğinde uygun olmama sebeplerinden birisi sadece kaldıraç sistemi değildir.Bu tür piyasalar altın petrol platin,vs değerli maddi şeylerin değişiminde birbirleriyle anlık olarak değişildiği ve Anlık olarak dalgalanmalarından para kazanılmaktadır. Para değişimlerinde de Hazreti Peygamberin buyuruğu ;“veresiye ile veresiyenin mübadelesini yasaklamıştır” (Suyuti, el-Camiu’s-Sağir, 6/330. Hadis No:9470). ( Mübadele – Değişim, değişme, değiş tokuş anlamındaki Arapça sözcük)

Özetle Denilebilirki Sözün Kısalığı Güzelliğindendir;
-Teknolojinin Gelişmesiyle çıkan ortamlarda bilgisayarda alım satım yapmak caizdir yapılmasında sakınca yok (dolar ve benzeri altın gibi şeyler müstesna)
-Şirketten faizsiz borç alınabilir ama unutulmamalıdır ki Hadiste Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki; Herhangi bir menfaat sağlayan borç akdi bir çeşit faizdir” (Suyutî, el-Camiu`s-Sağlır, 2/94) denilmektedir.

Diyanet İşleri Bşk Bunun Hakkındaki Görüşü

Kuşkusuz para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değişilmesinde (sarf akdinde alınıp satılmasında) bedellerin peşin olması gerekitr.Bedellerden birinin veresiye olması, yapılan işlemi faize dönüştürür.Buna göre dolar ve euro gibi yabancı paraların vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması caiz değildir.Paranın ödünç alınıp verilmesinde ise faiz cereyan etmez.

Hz. Peygamber, “veresiye ile veresiyenin mübadelesini yasaklamıştır” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, 6/330. Hadis No:9470. Hâkim’in Müstedrek’ine, Beyhâki’nin Sünen’ine atfen).

Bu itibarla, maddi mübadelelerde (değiş tokuş.) bedellerden en az birinin peşin olması, diğer bedelin de ödeme gününün tesbit edilmesi oldukça gereklidir. Bedellerden her ikisinin de veresiye olması caiz olmaz Allahu Alem Görüş budur. Bu hususta ulema icmâ etmiştir (görüş birliğine varmıştır).

Yukarıda izah ettiğiniz işlemler alın terine dayanmadığı, garar /aldatma içerdiği, tamamı elde olmayan bir parayla alışveriş yapıldığı ve spekülasyonlara açık olduğu için caiz değildir. Müslümanların helal yoldan rızık kazanmaları kendilerine yakışacak harakettir En Doğrusunu Allah Ve Rasulü Bilir

Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana belki sen kavuşursun biz varamadıksa da.