Kız Çocukları Hakkında Allah Rasulünün Sözleri

Kız Çocukları Hakkında Allah Rasulünün Sözleri

17/09/2020 0 Yazar: Miraç Unüs

Maalesef ki İslamiyette Kadınları Hor Gördüğü Haksızlık Yapıldığı Sanılmaktadır Halbu ki Dinimizde Asla Öyle Değildir Bakalım Neler Söylendi Kadınlar Hakkında Dinimizin Temsilcisi Hazreti Muhammed Mustafa sav ‘in Mübarek Hadis-i Şerifleri

En güzeller en güzeline layık olması hasebiyle efendimizin kız evlat sahiplerinin kızların kıyafetleri nasıl olması gerektğini en güzel şekilde ifade buyurmuş ki ; “Kızlarınızı altın ve gümüş ile süsleyin! Elbiseleri güzel olsun! İtibar kazanmaları için en güzel hediyelerle ihsanda bulunun !”  (Hakim)

Elbette ailemize bu yaptığımız harcamalarda bize bir sevap kazandıracağı Efendimizin sözüyle şöyledir ;

Ailemize Sadaka: 

“Bir Müslüman, Allah’ın rızâsını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, yaptığı harcamalar onun için birer sadaka olur.” (Buhârî, Nafakat 1; Müslim, Zekât 48)

“Bir kimsenin kendisi ve ailesi için yaptığı harcamalar da bir sadakadır ve harcamaya öncelikle kendi ailesinden başlamak, akrabasını ve yakınlarını gözetmek gerekir.” (Buhâri, Zekât 18; Müslim, Zekât 38, 95, 97; Ebû Dâvûd, Zekât 46)

*Dileyen daha geniş bilgiyi Sorularla İslamiyette Görebilir

Anne ve babaya düşen en büyük görevlerden birisi elbette Güzel Ahlaktır bunu ise yapanlara dinimizin müjdesi gerçekten muhteşem
Kız çocuğunu güzelce terbiye edip Allahü teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse o kız çocuğu onun için bir bereket olur Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur.”  (Taberânî)

Nitekim Hadis-i Şerifte bu güzel ahlak hususunda efendimiz sözü etkileyici gerçekten ahlak maldan mülkten üstündür.

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz”

Ravi: Said İbnu’l-As, Hadis No: 177-Buhari

Kaynak: Babanın çocuğuna bırakacağı en iyi miras…
Pazar alışverişi yapıyoruz malum peki eve geldiğimizde aldıklarımızı ilk kıza mı erkeğe mi vermeliyiz Hadisten anlıyoruz ki kız çocuğu

Çarşıdan turfan da meyva alıp evine getiren sadaka sevabı alır. Getirdiği meyvayı erkek çocuklarından önce kız çocuklarına versin! Kadınları kızları sevindiren Allah korkusundan ağlayanlar gibi sevab kazanır. Allah korkusundan ağlayanın bedeni de Cehenneme haram olur.” (İbni Adiy)

3 Kız diyor 2 değil veya erkek değil dikkat
Üç kızına ihtiyaçtan kurtulana kadar iyi bakan yedirip giydiren elbette cenneti kazanır”   (Ebu Davud)

Kız çocuğu sahibi olmayı birçok baba veya anne kötü görürken kız çocuklarının değeri bilmeyenlerin bakması gerek Hadise

Üç kız veya kız kardeşinin geçim veya başka sıkıntılarına katlananı Allah cennete koyar. Ashabı kiramdan biri iki tane olursa yine aynımıdır ? diye sual edince peygamber efendimiz evet iki tane olursa yine aynıdır buyurdu. Başka birisi ya bir tane olursa diye sual etti. Cevabında buyurdu ki bir tanede olsa yine aynıdır.”   [HakimHaraiti]

3 Kız çocuğunun önemi hakkında gene bir Hadis-i Şerif

Her kim üç kız çocuğunu himâye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lutuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir” (Ebû Dâvûd, Edeb 121; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 97.)

Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız” buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi.”  (Müslim, Birr 149. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 1)

Umarız ki kız çocuklarının değeri daha iyi anlaşılır ve gereği yapılır saygılar vesselam